Košík


Košík je prázdný

Facebook
Staňte se fanoušky našeho obchodu   - - -  a získávejte pravidelné informace a novinky z našeho sortimentu.
Odběr novinek

Reklamace

2020-07-28 14:09:13
1.Právo z vadného plnění
Nárok na reklamaci vzniká podle § 2165 ods. 1 občanského zákoníku
zejména v případech:
zboží je poškozené nebo nefunkční
zásilka není kompletní

1.1 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této
lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o
podstatné porušení smlouvy.O vyřízení reklamace a datu možného převzetí
reklamace je spotřebitel informován pomocí kontaktního emailu nebo
telefonu.

2. Uplatnění práva z vadného plnění

2.1 Reklamaci můžete uplatnit osobně, nebo zaslat poštou či jinou
přepravní službou. Zboží řádně zabalte proti poškození přepravou a
přiložte "reklamační dopis" s kontaktními údaji, údaji o objednání zboží
a podrobným popisem závady. Adresa pro zasílání reklamací je:

Sansimon s.r.o.

Chráněné dílny Znojmo

Palackého 13

669 02 Znojmo

(balíky na dobírku nepřijímáme)


Odstoupení od kupní smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode
dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní
smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce)
převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém
odstoupení od této smlouvy informovat společnost Sansimon s.r.o. ,
Palackého 13, 669 02 Znojmo, identifikační číslo: 26929228, formou
jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo emailem).

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje
odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného
odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o
odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi.Pro
vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste
použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně
neurčil(a) jinak. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo
prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane
dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za
snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným
způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi
zboží, včetně jeho funkčnosti.

Adresa pro zasílání odstoupení od kupní smlouvy je:

Sansimon s.r.o.

Chráněné dílny Znojmo

Palackého 13

669 02 Znojmo

(balíky na dobírku nepřijímáme)
      

Komentáře k článku

Odeslat vzkaz
2+2 =

Copyright © 2020 . SANSIMON s.r.o. Chráněné dílny Znojmo | Mapa webu | Doporučujeme: eshop zdarma eshop zdarma | administrace webu